30 Mei viering Heilig Avondmaal 30 Mei viering Heilig Avondmaal

30 mei Viering van het Heilig Avondmaal

Al meer dan een jaar hebben we te maken met regels en maatregelen rond het coronavirus, ook in de kerk. En natuurlijk ook rond het vieren van het  Heilig Avondmaal. Het afgelopen jaar zijn er verschillende ideeën naar voren gebracht bijvoorbeeld dat je eigenlijk geen Avondmaal kan vieren omdat dat nu juist iets is wat je samen doet. Het Avondmaal kan niet gevierd worden als je niet echt bij elkaar kunt zijn. Aan de andere kant, en daar is veel voor te zeggen vind ik zelf, is het zo dat we juist nu in deze tijd meer behoefte hebben aan bemoediging en hoop. Het vieren van het Avondmaal kan mensen juist versterken in hun leven en in hun geloof. Het is goed dat we daar mogelijkheden voor ontwerpen. Als we kijken naar maaltijden in de Bijbel dan horen die heel vaak bij mensen onderweg en ook vaak in tijden van nood.

De Pesachmaaltijd bij de uittocht, Elia die de weduwe vraagt een brood te bakken en in de evangeliën lezen we hoe Jezus mensen ontmoet bij de maaltijd op zoveel verschillende plaatsen. Ook bij het laatste Avondmaal wordt niet gesproken over een bepaalde vorm of plaats. Het is ook erg mooi om te horen van mensen die thuis Avondmaal “meevieren” dit waardevoller vinden dan wanneer de dominee later bij hen komt om het in kleine kring te vieren. Het geeft meer betrokkenheid en verbondenheid om thuis mee te vieren als je op hetzelfde moment je eigen gemeente waar je deel van uitmaakt ook ziet vieren. We hebben het in de gemeente dus goed voor elkaar kan je wel zeggen.
Iedereen die dat wil, kan immers het Avondmaal meevieren op het moment dat dat in de kerk ook gevierd wordt. En wat is het mooi dat we dan ook eten van hetzelfde brood en drinken van dezelfde wijn!
Op de zaterdagmiddag kunt u namelijk brood en wijn afhalen bij de Rank tussen 17.00 en 17.30.  Mocht u dat niet kunnen dan komt iemand van de diaconie het brengen.
Voor wat de viering op 30 mei betreft bent u van harte welkom om te komen naar de kerk, of brood en wijn op te halen of het te laten brengen.
Zodat we samen mogen gedenken het leven dat geen grens meer heeft.
ds. Renske Klunder-Douma

terug