Zondag 2 mei 2021  om 09:30 Johannestsjerke, Sintjohannesga
Voorganger: Ds. E van der Sluis, Joure
Eredienst

Zie ook rubriek Kerkdienst online. Wie de kerkdienst thuis meebeluistert mag de collecte overmaken op NL14 RABO 0330 7005 45 (Kerkvoogdij) en op NL11 RABO 0330700502 (Diaconie) Graag de datum van collecte vermelden. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug