donderdag 26 mei 2022 om 09:30 Jacobustsjerke, Delfstrahuizen

Eredienst Hemelvaart
Voorganger(s): Ds. Melánia Hadnagy

Zie ook rubriek Kerkdienst online. Wie de kerkdienst thuis meebeluistert mag de collecte overmaken op NL14 RABO 0330 7005 45 (Kerkvoogdij) en op NL11 RABO 0330700502 (Diaconie) Graag de datum van collecte vermelden. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug