Online collectes Online collectes

Online collectes

Vorig jaar tijdens de eerste lockdown is besloten om de online collecten van Diaconie en Kerkvoogdij gezamenlijk te innen via de Kerkvoogdij-rekening, en dan te delen door 2.
Nu het zich laat aanzien dat de online diensten niet meer weg te denken zijn, is in de Kerkenraadsvergadering van april besloten om per 1 mei de online collecte apart te innen.
Het rekeningnummer Kerkvoogdij blijft: NL14 RABO 0330700545
Het rekeningnummer Diaconie is:              NL11 RABO 0330700502
Deze nummers zullen ook verschijnen op de beamer na de dienst.
Graag de datum van collecte vermelden.
 

terug