Uit Delfstrahuizen Uit Delfstrahuizen

De zomervakantie zit er op. De kinderen gaan weer naar school en alle activiteiten in onze gemeente starten. Daarnaast worden we steeds meer geconfronteerd met de klimaatveranderingen. Misschien hebben jullie dit aan de lijve ondervonden tijdens de vakantie. Desondanks is het belangrijk om het goede en mooie van Gods schepping  te zien.

Van de tentdienstcommissie Echtenerbrug e.o., 
We zitten alweer volop in de voorbereidingen voor de tentdienst die op 10 september plaats zal vinden in de tent op sportpark Kampen te Delfstrahuizen. 
Deze keer is het thema: 'Een REUSachtige overwinning!'. 
Want, al is meedoen belangrijker dan winnen, stiekem is het toch wel heel fijn om te winnen! Of te overwinnen. 
Voorganger dhr. P. Groen zal de dienst leiden en natuurlijk mag tijdens deze feestelijke dienst het Lemster Mannenkoor o.l.v. Feike van Tuinen niet ontbreken!  Voor de kinderen zal er een heuse of reuze wedstrijd georganiseerd worden en natuurlijk hebben we u daarbij nodig. Want wat is een wedstrijd zonder publiek?

Voor de dienst kunt u een kop koffie komen drinken. De dienst begint om 10.00 uur.  Graag tot dan!

               Wij discussiëren lang of kort
               maar zwijgen als het te persoonlijk wordt
               De derde wereld spreekt ons aan,
               zo veilig ver van ons vandaan

               Maar de mensen dicht bij u en mij,
               die lopen we vaak straal voorbij.
               Ik denk dat je al helpen kunt
               als je hem wat tijd en aandacht gunt

               Er zijn bureaus voor dit en dat,
               maar doen wij zelf ook persoonlijk wat?
               Een vrienden- of burenhand helpt soms veel meer.
               Hier ligt een opdracht van onze Heer.

               Leg één hand nu in die van Hem
               en let voortdurend op Zijn stem.
               God wijst je dan zeer zeker aan
               naar wie je tweede hand moet gaan.                    Naar J.W. Eelen

Een hartelijke groet uit Delfstrahuizen
 

terug