30+ Groep 30+ Groep
Een woensdagavond per maand komt een groep mensen bij elkaar, die gemiddeld tussen de dertig en de veertig zijn. Leeftijd is niet zo belangrijk, wat ons vooral verbindt is de vraag: wat betekent het voor je om christen te zijn? Hoe geef je God ruimte in het dagelijks leven?

De meesten zijn druk druk druk met werk, (de zorg voor) familieleden, en met van alles dat van je verwacht en gevraagd wordt. En dan wil je ook nog toekomen aan een stukje bezinning. Goed is het dan, om af en toe te gaan zitten en van gedachten te wisselen met leeftijdsgenoten. Weet je welkom in de kring, neem gerust contact op met

Ds.

         
terug