Avondmaal Avondmaal

Jezus heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld. Door samen brood en wijn te delen, gedenken en vieren we Jezus’ leven, dood en opstanding. De viering van het avondmaal brengt Gods grote daden bij ons in herinnering en bepaalt ons bij onze relatie met hem: Hij wil ons onze zonden vergeven en geeft ons zicht op zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede.

Doordat de gemeente één brood en één beker deelt, wordt de eenheid met Christus zichtbaar gemaakt. God werkt met zijn Geest door het avondmaal heen: hij voedt ons en bouwt de gemeente op tot een lichaam van liefde, dat zich in navolging van Christus in dienst stelt van de Hemelse Vader.

Vijf keer per jaar vieren we in onze gemeente het Heilig avondmaal, belijdende en doop leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Gemeenteleden met kerktelefoon worden in de gelegenheid gesteld thuis het avondmaal mee te vieren.

terug