Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters, het woord zegt het al een beetje.
Rentmeesters, de verantwoordelijke mensen voor de zakelijke gang van
zaken. Dat betekent, verantwoordelijk voor het onderhoud van de
gebouwen en de begraafplaatsen. Maar ook verantwoordelijk voor de
werknemers van de gemeente; de predikant en de koster. Daarnaast is het
de taak, misschien wel de belangrijkste, van de kerkrentmeesters om op
zondag de eredienst mogelijk te maken. Vervolgens is het belangrijk dat
dit allemaal financieel rond te zetten is. De inkomsten van de
kerkrentmeesters komen uit vooral het “levende geld”. Dit is het geld wat
rechtstreeks door de gemeenteleden wordt betaald aan de gemeente. Een
gedeelte hiervan is afkomstig uit de collectes die gehouden worden tijdens
de kerkdienst. De belangrijkste inkomstenbron voor de kerkvoogdij is
Kerkbalans. Vroeger was dit een soort belasting, tegenwoordig is het een
vrijwillige bijdrage. In januari komen hiervoor de aanvraag weer bij u in
de bus tijdens de actie kerkbalans. Later in het jaar komen we nogmaals
om een financiële bijdrage. Dit betreft de generale kas, dit geld gaat deels
naar de landelijke PKN organisatie, dit noemen we het quotum. De eigen
gemeente kan een klein deel hiervan gebruiken voor de o.a. de
ledenadministratie.

Daarnaast komen er inkomsten uit rentes, uit giften, subsidies etc. Ook
komt er een gedeelte van de inkomsten uit de verhuur van gebouwen. De
gebouwen worden o.a. gehuurd door de aangesloten koren maar ook u
kunt de bijgebouwen van de kerk huren. U kunt hiervoor de koster
benaderen, deze zal vervolgens in contact treden met de kerkrentmeesters
waarna er een besluit valt. De kerkrentmeesters houden zich het recht
voorbehouden om bepaalde activiteiten in de bijgebouwen te weigeren.

Zoals u zult begrijpen is het niet altijd eenvoudig om de kerk draaiende te
houden op financiële giften. Daarom zijn we dan ook erg afhankelijk van
de vele vrijwilligers van onze gemeente. Al met al een uitdagende functie
met veel verantwoordelijkheid. We hopen dat u ons wilt helpen om onze
gemeente financieel gezond te houden. Dat kan bij de actie kerkbalans in
januari maar natuurlijk mag het ook incidenteel! Wist u dat u ons ook
financieel gezond houdt als u zo nu en dan wat klusjes voor onze kerk wilt
doen. Dat kan zijn bij het onderhoud van gebouwen en/of tuinen maar
ook door bepaalde werkzaamheden te doen die regelmatig weer terug
komen zoals het bezorgen van De Roepstem.

We hopen ook het komende jaar op uw steun te kunnen rekenen.
E:e-mail kerkvoogdij

De kerkrentmeesters

terug