Diakenen Diakenen

Wat is de taak van een diaken

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Een diaken is lid van de kerkenraad met als taak het verzorgen van hulp aan kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn.

Vroeger richtte de hulp zich alleen op zieken, armen, wezen en weduwen binnen Nederland.
Tegenwoordig richt de diaconie zich vooral op ontwikkelingssamenwerking, het milieu, vluchtelingenhulp en hulp aan ex-gedetineerden. Doordat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit de verzorgingstaat komen er steeds meer doelgroepen voor de diaconie: psychiatrisch patiënten, verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen.

De plaatselijke diaconie
De plaatselijke diaconie wil bijspringen als mensen er financieel niet meer uitkomen, want armoede is onterecht. In een betrekkelijk rijk land als Nederland zouden mensen geen armoede mogen lijden. Het is ook goed mensen op het bestaan van de diaconie te attenderen als het vermoeden bestaat dat er materiële problemen zijn. Financiële hulp door de diaconie moet echter altijd tijdelijk en incidenteel zijn. Het uitgangspunt moet zijn dat iemand zich weer zelfstandig kan redden.

Binnen onze gemeente steunt de diaconie het jeugdwerk, bekostigd de bloemengroet en verzorgd samen met de predikant het Heilig avondmaal.

Cd-opname en kerktelefoon
Er is een mogelijkheid om van elke dienst een cd-opname te maken. Zieken kunnen deze thuis beluisteren. Mocht het bezoeken van de diensten niet meer mogelijk zijn, dan kan er ook gebruik gemaakt worden van kerktelefoon. De aanvraag hiervoor wordt geregeld door een diaken.

terug