Koor "Looft den Heer" Koor "Looft den Heer"

Het christelijk gemengd zangkoor “Looft den Heer” is  opgericht in februari  1923.
Op  4 november hebben we in een feestelijke dienst ons 95 jarig bestaan gevierd.
Er zit veel variatie in ons repertoire, zo hebben we dit jaar ook weer veel nieuwe liederen.

We repeteren, in een gezellige  sfeer, op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur
in “de Rank” van de “Johannestsjerke”, o.l.v. onze dirigent Sjoerd Wijnia.
We werken mee aan diensten in kerken en in verzorgingshuizen. 
 
Op dit moment hebben we 19 leden. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Houdt u van zingen, kom gerust eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen
of stuur een mailtje.

Het bestuur van “Looft den Heer”.
Rein de Jong (voorz.)                  0513-551467
Of stuur een mail

Marjan Hannessen-Louw (secr.)        0513-436124
Of stuur een mail
 

terug