Eredienst Eredienst

Elke zondag worden er in onze gemeente één of twee erediensten gehouden. In die diensten gaat het om de ontmoeting met God. De kerkdienst is zo vormgegeven, dat we met God in gesprek zijn. We spreken aan het begin van de dienst uit, dat we onze hulp van hem verwachten. God groet ons als we in de kerk zijn, met ‘genade en vrede’. We lezen uit de Bijbel, en aan het einde van de dienst geeft hij ons zijn zegen mee.

Ons antwoord op wat God ons zegt klinkt in de liederen die we zingen, in de gebeden en ook via de collecte. Op deze manier danken wij hem voor wat hij ons geeft en we eren hem, om wie hij is. We noemen de kerkdienst daarom ook ‘eredienst’.

Er is in de dienst ruimte om alles wat ons bezighoudt aan God voor te leggen. In (stil) gebed leggen we onze eigen problemen en de nood van de wereld aan hem voor, maar ook onze blijdschap en dankbaarheid, of onze spijt en de vraag om vergeving. Zo zit iedereen anders in de dienst. Bovendien is voor de één is het zingen het belangrijkst, een ander komt vooral om anderen te ontmoeten, weer een ander gaat het juist om de preek. We willen een gemeente zijn waar iedereen, jong en oud zich welkom weet in de eredienst en proberen daarom iedereen aan te spreken. Daarom zijn er ook verschillende soorten diensten, zoals bijvoorbeeld de laagdrempelige ‘Opendeurdiensten’ of diensten met extra aandacht voor jongeren.

De dienst vormt het hart van de gemeente. We delen er lief en leed, krijgen nieuwe moed, worden geïnspireerd en mogen er Gods liefde ervaren. Het is de bedoeling dat de eredienst je weer op weg helpt, de nieuwe week in. Weet je altijd welkom!


 

 
Orde van dienst Orde van dienst
Wil je elke week de orde van dienst in je mailbox ontvangen? Meld je aan via de dominee en je ontvangt een paar dagen voor de dienst de teksten en liederen. Zo kun je je alvast inlezen en je voorbereiden op de liederen die we zingen, of naderhand teruglezen wat we gelezen en gezongen hebben.