Ambitie Ambitie
Ambitie? Wat krijgen we nou? Ambitie is iets wat hoort bij topsport, wat hoort bij politiek of bij het bedrijfsleven. Maar ambitie is nu niet meteen een woord dat je in verband brengt met een kerkelijke gemeente. En toch staat er op deze website van de Protestantse gemeente Sintjohannesga-Delfstrahuizen een hoofdstuk over ambitie.

Want wij zijn ook ambitieus. We zoeken groei! En groeien kan op vele manieren. Dat kan groeien zijn in de gemeentegrenzen. Die ambitie hebben we zeker niet. Groei kan ook heel simpel zijn, in het aantal gemeenteleden. Het is niet voor niets dat we de gemeentegids huis-aan-huis verspreiden. We hopen best een aantal mensen te inspireren om tot het geloof te komen, stapje voor stapje, maar toch...
We hopen ook mensen te beroeren die we al jaren niet hebben gezien in onze gemeente, terwijl ze eerder wel regelmatig erediensten bezochten of zelfs kerkenraads- of andere functies hebben bekleed. We hopen mensen te inspireren die letterlijk hun heil elders zochten, terwijl in hun dorp er ook een gemeente is, die hun wellicht op een aantal vlakken aanspreekt. Ook op die manier zoeken we groei. Maar we zoeken vooral ook de groei in het geloof.
“Geloven? Nou, dat ik doe dat thuis wel hoor, ik heb de kerk niet meer nodig”. En ik moet u eerlijk bekennen, ik heb dat ook vaak gedacht. Maar nu ik weer wat meer een trouwe kerkganger ben en me er ook voor inzet groei ook ik in het geloof. En dat geldt voor vrijwel alle betrokken kerkgangers. Geloven is een fulltime job en niet iets wat je er even bij doet. Groeien in het geloof is dus ook tijdens je dagelijks leven je beslissingen laten afhangen van wat God of de Bijbel ervan zeggen.
Nu is het wel zo dat groei in geloof een abstract begrip is, niet te meten en niet waar te nemen, maar wél te voelen. En wat je dan voelt? Dat is telkens weer anders. Je kunt onrustig worden door de wetenschap dat veel dingen niet gaan zoals God het heeft bedoeld. Maar anderzijds mag je de rust vinden. Immers we mogen er zeker van zijn dat ooit alles goed komt! Op die wijze mag je dagelijks bezig zijn met het Koninkrijk van God. Mag, ja! Als je het zo voelt, dan heb je de groei in het geloof.
Groei en ambitie is dus iets wat enorm goed past bij een kerkelijke gemeente. Ons beleidsplan omschrijft onze ambitie als volgt: De PKN Gemeente Sintjohannesga-Delfstrahuizen c.a. wil een krachtige uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord: Gedragen door de liefde van God de Vader, Gevoed door de genade van Jezus Christus, Geïnspireerd door de gemeenschap van de Heilige Geest!
Wie dat wil zijn en wil uitstralen, die moet toch op zijn minst ambitieus zijn. Met die ambitie hopen we samen te groeien in het geloof, want ook dit doe je niet alleen. Samen hopen we die genoemde, krachtige, uitnodigende gemeente te zijn. Elders op deze website vindt u alle informatie over de Protestantse gemeente Sintjohannesga-Delfstrahuizen, de erediensten, de kerkenraad, het jeugdwerk en alle activiteiten en groepen.

Bent u nu geen gemeentelid maar spreekt onze ambitie u wel aan? Ga dan eens in gesprek met een ouderling, de dominee, of iemand anders van de gemeente. En u zult zien, die drempel is lang niet zo hoog als dat het soms wel lijkt!
Steven van der Zee (oud voorzitter kerkenraad)
terug