Contact Contact

Algemeen correspondentie adres
Protestantse Gemeente Sint Johannesga-Delfstrahuizen c.a.
Streek 108
8464 NH  Sintjohannesga

Website
Harro van Milgen
E: info@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
Predikant
Waarnemer: Ds. E.P. van der Veen 06-19442906
 
Voorzitter
Jan Jaap van der Veen
Meerweg 6
8513 CA Ouwsterhaule
T: 06-51631526
T:0513-551244
E: voorzitter@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
Scriba
Regina Stilma-van der Gaast
Hoge Dijk 84
8464 NZ Sintjohannesga
T: 06-26745573
E: scriba@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
Diaconie
Douwe Oenema
Marwei 73a
8508 RG Delfstrahuizen
T: 0514-593571
E: diaconie@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Bankrek.nr:  NL11 RABO 0330 7005 02
 
Kerkvoogdij
Wiebren van Stralen (secretaris)
Marwei 71B
8508 RG Delfstrahuizen
T: 06-52170205
E: kerkvoogdij@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl

Financiële administratie kerkvoogdij
Hendrik Hoekstra
Polle 11
8463 TJ Rotsterhaule
T: 0513-551309 Bankrek: NL14 RABO 0330700545
E: penningmeesterkvd@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl

Ledenadministratie
Harro van Milgen
Hoge Dijk 160
8463 NM  Rotsterhaule
T: 0513-415576
E: ledenadministratie@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
Koster Johannestsjerke en de Rank Sintjohannesga
De kerkrentmeesters
Johannes Wierda
Baalder 6
8508 DS Delfstrahuizen
T: 0514-541497 / 06-541497
E: kosterrank@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
De Rank:
T: 0513-552459
 
Koster Jacobustsjerke  en ’t Anker Delfstrahuizen
Koster: Douwe Oenema
T: 06-45815452
e: kosteranker@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
Kerkhof Sintjohannesga en Rotstergaast
De begraafplaats van Sintjohannesga en Rotstergaast wordt beheerd door:
Edwin P Modderman
Streek 202
8463 NJ Rotsterhaule.
T: 0513-551294
E: kerkhof@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl

Administrateur:
Harro van Milgen
Hoge Dijk 160
8463 NM Rotsterhaule.
T: 0513-415576
E: admkerkhof@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Bankrek.nr:  NL13 RABO 0330 7042 49

Kerkhof Delfstrahuizen
Beheerder:
Edwin P Modderman
Streek 202
8463 NJ Rotsterhaule.
T: 0513-551294
E: kerkhofdelf@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl

Administrateur:
Harro van Milgen
Hoge Dijk 160
8463 NM Rotsterhaule.
T: 0513-415576
E: admkerkhof@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Bankrek.nr:  NL13 RABO 0330 7042 49

Johannestsjerke te Sintjohannesga
Streek 108
8464 NH Sintjohannesga
 
Jacobustsjerke te Delfstrahuizen
Marwei 86
8508 RG Delfstrahuizen

terug