Geboorte/Doopaanvraag Geboorte/Doopaanvraag

Geboorte
Wij stellen het op prijs om bij de geboorte van een kindje een geboortekaartje te ontvangen.
De geboorte wordt dan op zondagmorgen afgekondigd en de ouderling of de dominee neemt contact op voor een bezoekje.

Doopaanvraag
Niemand wordt als gelovige geboren, als ouders speel je een belangrijke rol in de geloofsopvoeding van je kind. Als je je kind laat dopen, verbind je de naam van je kind met de naam van God. Dat doe je vanuit het verlangen dat je kind later zelf ook zal kiezen voor een leven met God.

Jezus heeft zelf de opdracht gegeven om te dopen. In Matteus 28:19 lezen we: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”


De kinderdoop laat zien dat God al naar ons omziet, voordat we dat zelf beseffen. De Heilige Doop is een zichtbaar teken van Gods verbond met ons.

Als gemeente willen we graag om ouders heen staan bij de geloofsopvoeding van hun kind. Wanneer je de geboorte van je kind meldt bij de kerkenraad of de dominee, krijg je na de kraamtijd bezoek van de dominee. Dan wordt er besproken of het de bedoeling is dat het kindje gedoopt zal worden. Als dat het geval is, zullen de wijkouderling en de dominee op bezoek komen voor een doopgesprek, waarbij het hoe en waarom van de doop zal worden besproken. De beslissing tot toelating tot de doop ligt bij de kerkenraad.

 

Vragen? Neem gerust contact op met dominee
 

of uw wijkouderling

terug