Sintjohannesga Sintjohannesga

Ouderlingen en contactpersonen

Wijk 1:
Fekke van der Sluis (wordt opnieuw ingedeeld)
 0513-551370
 Email F van der Sluis

Contactpersonen:
Kerkhoflaan en Pr. Marijkeweg J. Kerkstra-Bijker 0513-551326
Lichte, Ringfeart, Skoalekers Thea van Aurich-Gros 0513-850650
Jan de Goedestraat, H J Textorstraat, Sybren Hulzingastraat Fekke van der Sluis 0513-551370
M. Hannessen-Louw* 0513-436124
* Regio Heerenveen: Heerenveen, Oranjewoud, Knipe, Mildam, Tijnje, incl. tehuizen.


Wijk 2
Wieke Mulder-van der Velde
0513-551211   
Email W Mulder

Contactpersonen: 
H J Groenstraat Alie Bouwmeester-Visser 06-12048980
M J Hogeboomstraat Alie Bouwmeester-Visser 06-12048980
Molenstelle Lieze Bosma-Bosma 06-13328883
Streek Sintjoh. v/a 74 Lieze Bosma-Bosma 06-13328883
Streek Rotsterhaule Annie de Koning-Veldstra 0513-552277
en Marjan Hannessen-Louw 0513-436124


Wijk 3
(tijdelijke waarneming door Fekke) Wordt opnieuw ingedeeld.

Email

Contactpersoon:
Simenstelle Sietske Stuiver-Bosma 0513-551398 en Elly Bijker-Kleistra 0513-551849
De Grie Ida Schokker-Modderman 0513-551808
Badweg Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Binnendyk Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Heechhout Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Oude Postweg Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Wjukslach Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Skâns Antje van den Berg-Postma 0513-552133
Streek Sintjoh. t/m 73 Sietske Stuiver-Bosma 0513-551398


Wijk 4

Hennie Holtrop-Keulen
0513-551917
Email Hennie Holtrop-Keulen

Contactpersonen:
Boerestreek Jeltje Maat-Akkerman 0513-551430
Bospad Jeltje Maat-Akkerman 0513-551430
Kadijk Jeltje Maat-Akkerman 0513-551430
Kampweg Jeltje Maat-Akkerman 0513-551430
Wolvedijk Jeltje Maat-Akkerman 0513-551430
Kerkweg Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Campings Bongerd/Vriehof/Wredehof Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Kwekerijweg Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Meerweg Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Pôlle Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Vierhuisterweg Elisabeth Maat-Sieperda 0513-551353
Yn'e Doarpsfinne Wieke van den Tweel-Oenema 0513-551912
Nieuwe Weg Wieke van den Tweel-Oenema 0513-551912


Wijk 5

Janneke Lageveen-Pen Wordt opnieuw ingedeeld

0513-633459
Email Janneke Lageveen-Pen

Contactpersonen:
Hoge Dijk Sintjohannesga Elly Bijker-Kleistra 0513-551849
H Bangmaweg Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Bisschopsweg Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Snakkerbuorren Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Gaasterweg Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Richard Jungweg Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Schoterweg Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Sydtakke Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Kerkpad Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309
Hoge Dijk Rotsterhaule Grietje Samplonius-Huisman
Regio Joure; Joure, Oudehaske, Nijehaske, Ouwsterhaule en tehuizen Ietske Hoekstra-Poepjes 0513-551309


Jeugdouderlingen:

Geeske Otten - de Jong 
06-57738876
en
Kornelia Drenth - de Vries

jeugdraad@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl 
 


Diaconie Sintjohannesga-Delfstrahuizen:

Auke Jan Snijder,
Thijs Maat,
Tjerk Bos,
Margje van der Stouwe,
Douwe Oenema en
Gerrit Samplonius.
 


Kerkrentmeesters:

 
Jan Jaap van der Veen,
Johannes Wierda,
Hendrik Hoekstra,
Arjen Hofman  en
Wiebren van Stralen.
Administratie kerkvoogdij: 

  Hendrik Hoekstra
Bankrek: NL14 RABO 0330700545
E: penningmeesterkvd@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 


Beheerder kerkhof:

 Edwin P Modderman
Streek 202
8463 NJ Rotsterhaule
Tel:  0513-551294
Bankrek: NL13 RABO 0330704249
E: kerkhof@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl


 

terug