Adressen & wijkindeling: Adressen & wijkindeling:

Predikant: Waarnemer: Ds. E.P. van der Veen 06-19442906

Scriba: Regina Stilma-van der Gaast

Preekroostervoorziening: Mientje van der Sluis

Ledenadministratie: Harro van Milgen

terug