Adressen & wijkindeling: Adressen & wijkindeling:

Predikant Ds. Edina Melánia Hadnagy

Scriba: Regina Stilma-van der Gaast

Preekroostervoorziening: Mientje van der Sluis

Ledenadministratie: Harro van Milgen

terug