Ledenadministratie

Ledenadministratie

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt gemeenten bij het verzorgen van hun ledenadministratie en financiële- en bijdragenadministratie.

De PKN gebruikt hier het LRP systeem voor.
(LedenRegistratie Protestantse Kerk)

Om zowel de landelijke als de lokale ledenbestanden actueel te houden, wordt gebruik gemaakt van 2 bronnen:

●  De lokale overheden, voor wijzigingen in de burgerlijke gegevens.
●  De kerkelijke gemeenten zelf, voor het doorgeven van kerkelijke gegevens.

Het is belangrijk dat de kerkenraad en de predikant weten wie haar leden zijn. Met behulp van het LRP systeem wordt het ledenbestand nauwgezet bijgehouden. Via de computer kunnen ieder moment mutaties worden opgehaald en verzonden. Regelmatig komt het voor dat kerkenraadsleden vragen een ledenlijst voor hen te produceren. Het programma biedt de mogelijkheid om allerlei selecties te maken. Bijvoorbeeld selecties op leeftijd, huwelijksjubilea, doopleden, belijdende leden etc.
In het gebruik dat kerkgenootschappen maken van de gegevens van hun leden zijn zij uiteraard gebonden aan de Nederlandse privacywetgeving.

De wijzigingen in de burgerlijke gegevens worden dus door de lokale overheden doorgegeven.
De kerkelijke gegevens geeft de ledenadministrateur door aan de PKN.

Het is van belang dat leden ook zelf informatie of wijzigingen m.b.t. geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding, overlijden, verhuizing, in- en uitschrijven van personen en opgave voorkeurslid, doorgeven aan de ledenadministrateur.

Zo blijft het ledenbestand actueel en op orde.

U kunt uw vragen, opmerkingen of wijzigingen doorgeven aan:

Harro van Milgen
Hoge Dijk 160
8463 NM Rotsterhaule
T: 0513-415576
E: ledenadministratie@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 

terug