Delfstrahuizen Delfstrahuizen
Ouderlingen en contactpersonen

Wijk Delfstrahuizen

Ouderling: 
Contactpersonen: Aaltje Pen-van der Schans       0514-541272  e-mail>>>
Contactpersonen: Mientje Stuiver-Holtrop             0514-541381  e-mail>>>
Contactpersonen: Marjan Moedt-van den Berg     0514-541032  e-mail>>>
Jeugdouderlingen:

Geeske Otten - de Jong 
Kornelia Drenth - de Vries
(zie Sintjohannesga)
Diaconie Sintjohannesga-Delfstrahuizen:
 
Gerrit Samplonius, voorzitter
Douwe Oenema, penningmeester
Tjerk Bos
Auke Jan  Snijder
Margje van der Stouwe-Vogel, secretaris
Thijs Maat
Kerkrentmeester :

Jan Jaap van der Veen
Johannes Wierda
Hendrik Hoekstra, penningmeester
Arjen Hofman, voorzitter
Wiebren van Stralen, secretaris
Financiële administratie kerkvoogdij:

Hendrik Hoekstra
Bankrek: NL14 RABO 0330700545
E: penningmeesterkvd@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Beheerder begraafplaats:
De heer Henk Wind
J.Veldstraweg 97
8514 CN Ouwster-Nijega
T: 06-55995998
E: kerkhofdelf@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl 
terug