Delfstrahuizen Delfstrahuizen
Ouderlingen en contactpersonen

Wijk Delfstrahuizen

Ouderling: 
Contactpersonen: A. Pen-van der Schans       0514-541272  e-mail>>>
Contactpersonen: M. Stuiver-Holtrop             0514-541381  e-mail>>>
Contactpersonen: M. Moedt-van den Berg     0514-541032  e-mail>>>
Jeugdouderlingen:

Geeske Otten - de Jong 
Kornelia Drenth - de Vries
(zie Sintjohannesga)
Diaconie Sintjohannesga-Delfstrahuizen:
 
G. Samplonius, voorzitter
D. Oenema, penningmeester
T. Bos
A. J.  Snijder
M. van der Stouwe-Vogel, secretaris
Th. Maat
Kerkrentmeester :

Jan Jaap van der Veen
Johannes Wierda
Hendrik Hoekstra, penningmeester
Arjen Hofman, voorzitter
Wiebren van Stralen, secretaris
Financiële administratie kerkvoogdij:

Hendrik Hoekstra
Bankrek: NL14 RABO 0330700545
E: penningmeesterkvd@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Beheerder begraafplaats:
De heer H Wind
J.Veldstraweg 97
8514 CN Ouwster-Nijega
T: 06-55995998
E: kerkhofdelf@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl 
terug