Kosters Kosters

De Protestantse Gemeente te Sintjohannesga-Delfstrahuizen c.a. beschikt over twee kerken met elk een bijgebouw. De kosters dragen zorg voor deze gebouwen.

Het bijgebouw in Sintjohannesga draagt de naam “De Rank”. Het bijgebouw in Delfstrahuizen draagt de naam “’t Anker”.

Deze gebouwen wordt voor veel kerkelijke activiteiten gebruikt, zoals
vergaderingen, koffiebijeenkomsten na de kerkdienst, activiteitencommissies, zondagsschool etc. Daarnaast wordt het gebouw verhuurd aan diverse instellingen, zoals o.a. de Passage en zangkoren.

Gemeenteleden mogen tegen een redelijke vergoeding gebruik maken van deze gebouwen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters of de koster.
 

In Sintjohannesga:
Johannestsjerke en De Rank          
De Rank
T: 0513-552459
Koster: H Hoekstra
E:kosterrank@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
T: 0513-551309

In Delfstrahuizen:
Jacobustsjerke en ’t Anker
Koster: Douwe Oenema
T: 06-45815452
E:kosteranker@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 

terug