Uitgelicht Uitgelicht


Groot Letter Bijbel

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken.
En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze
5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl
terug