De Roepstem De Roepstem

“De Roepstem”  is het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a. Het kerkblad verschijnt ca. 11 keer per jaar  en komt voor de eerste zondag van de maand uit.

In het kerkblad worden de kerkdiensten vermeld en medelingen gedaan door verschillende afdelingen in de kerk, zoals de kerkenraad, de diaconie, kerkvoogden, zondagscholen en andere aktiviteiten
En er is het  nieuws uit Sintjohannesga en uit Delfstrahuizen. Ook de dominee zet haar bijdrage in de Roepstem.

De abonnementsprijs is € 15,- per jaar. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op banknr. NL44 RABO 0330704176 t.n.v.:
Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Sintjohannesga - Delfstrahuizen c.a.
                                   O.v.v. Abonnement Roepstem

De ledenadministratie van  “de Roepstem”  wordt gedaan door:
Mientje v.d. Sluis
Ringfeart 35
8464 PC  Sintjohannesga.
T: 0513-551370

Kopij voor “de  Roepstem” kan worden ingeleverd bij:
Wieke van den Tweel
Nieuwe Weg 22
8463 VG Rotsterhaule
E.mail:  roepstem@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl

De inleverdatum staat achterop “de Roepstem” en in de agenda op de website.

terug