PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE PERIODIEK SCHENKEN VAN UW KERKELIJKE BIJDRAGE

Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift/kerkbalans is een structurele gift aan een goed doel met ANBI erkenning.
De Protestantse kerk is zo’n goed doel met ANBI erkenning.
Voor de belastingdienst is het nodig om een periodieke schenking schriftelijk vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar.
Met ingang van 2014 kan deze overeenkomst onderhands worden aangegaan tussen de gever en de begunstigde, u en de Prot. kerk, zonder tussenkomst van een notaris, zoals eerder wel het geval was.
 
Wat zijn de voordelen voor u en voor de kerk?
Het grote voordeel voor u is dat de gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Voor andere giften, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, geldt een drempel. Als u onder de drempel blijft, heeft u dus helemaal geen voordeel.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
Meer geld overhouden van uw jaarlijkse schenkingen; of
meer schenken zonder dat het u meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en uw leeftijd. Dit voordeel kan wel oplopen tot 51.75%.
Met de Schenkcalculator kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen.
Klik hier voor de Schenkcalculator

Kosten voor een notaris kunnen worden uitgespaard.
Ook voor u is er voordeel en meedoen is laagdrempelig.
Bij overlijden van u of uw partner vervalt de overeenkomst.
 
Wat kan de kerk met deze extra inkomsten doen?
Een greep uit de mogelijkheden:
Een tekort op de begroting geheel of gedeeltelijk wegwerken,
Meer pastorale zorg,
Beter onderhoud aan de gebouwen,
Meer mogelijkheden voor de ouderen en de jeugd, 
Misschien kunt u zelf nog meer mogelijkheden aandragen die in de gemeente noodzakelijk zijn.
 
Hoe regelt u een periodieke schenking?
Dat is heel makkelijk want het college van kerkrentmeesters kan alles voor u regelen.
De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig en we kunnen gewoon een afspraak bij u thuis organiseren.
Laat het college van kerkrentmeesters weten dat u mee wil doen.
Ook kunt u de formuieren hier downloaden.
 
De voordelen zijn groot en door mee te doen kan er zoveel meer gedaan worden.
Voor meer informatie:
E: penningmeesterkvd@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
 
 
terug