Ouderlingen Ouderlingen

Samen met de diakenen en de kerkrentmeesters 
èn de predikant vormen we de kerkenraad.

Maar wat is nu, als ouderling, onze speciale taak in de gemeente.

Centraal staat het bezoekwerk.  Het bezoek aan zieken, alleenstaanden,  ouderen enz.
Ook bij geboortes, huwelijk(trouwen,  jubilea) komen we een bezoekje brengen. Bij overlijden proberen we steun te verlenen en later de nabestaanden niet te vergeten.
We mogen ons een beetje de rechterhand van de dominee noemen.
Als ouderling ben je op weg naar de mensen toe.

Als u/jij daar behoefte aan hebt, kunt u/je altijd dingen doorgeven, die u/jou bezighouden.
Wij willen graag weten, wat er in de gemeente leeft. Goede dingen, maar ook soms iets, wat u/jou niet zint. Geef het door. Dan kunnen we daar op inspelen.
We willen graag, dat u/jij  je thuis voelt bij onze gemeente.

Met elkaar willen we gemeente zijn,  met elkaar werken in Gods wijngaard.
Lied  212 ELB zegt het zo mooi:
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.
Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen en pijn,
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

terug