Kerkbalans 2022 Kerkbalans 2022
KERKBALANS 2022

Dit jaar is er ruim € 66.000,- toegezegd voor Kerkbalans.
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.
Ook alle vrijwilligers die hebben meegeholpen; Bedankt.
De inkomsten uit Kerkbalans zijn essentieel om onze gemeente financieel in balans te houden en toekomst te geven.
Geven aan Kerkbalans is een investering in de kerk van nu en de kerk van morgen.
Uw betrokkenheid is van belang om met elkaar gemeente van Christus te kunnen zijn.
 
Met vriendelijke groet,
De Kerkrentmeesters.

 
terug