Kerkbalans 2023 Kerkbalans 2023
Actie Kerkbalans 2024
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2024: het eindresultaat

Het resultaat van Actie Kerkbalans 2024 is bekend. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, want samen maakten we de Actie tot een succes! In totaal is voor een bedrag van € 65.727,00 toegezegd.

Het resultaat is nagenoeg gelijk aan het resultaat van vorig jaar. Het is daarmee een mooie opbrengst. Gemiddeld komt de toegezegde vrijwillige bijdrage per gezin of alleenwonende op een bedrag van € 231,00

We zijn blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze kerken. Uw bijdrage stelt ons in staat om een plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we de sacramenten vieren, God en elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én blijven!
 
terug