Huwelijk Huwelijk
Huwelijk
Wie in de kerk een zegen wil vragen over het huwelijk, wordt gevraagd zo tijdig mogelijk contact op te nemen met de dominee.
0513-551244 / dominee@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
terug