Kerkelijke agenda Kerkelijke agenda
KERKELIJKE AGENDA
In de Rank:
  • Kerkenraadsvergadering op maandag 8 april om 20.00 uur;
  • Gemeenteavond op maandag 22 april om 20.00 uur;
  • Ouderlingenvergadering op maandag 6 mei om 20.00 uur.
terug