CROWDFUNDING: “SAMEN STERK” CROWDFUNDING: “SAMEN STERK”

Crowdfunding “Samen Sterk”

In november 2020 hebben we een Crowdfunding opgericht om digitaal kijken en luisteren van kerkdiensten vanuit de Johannestsjerke mogelijk te maken.
Wat zijn we dankbaar voor alle positieve reacties.
We hebben al een bedrag van € 8225,00 euro ontvangen.
Vele bedrijven en particulieren hebben geld gestort op rekening NL21 RABO 0348352964  t.n.v. de Activiteitencommissie onder vermelding van Crowdfunding “Samen Sterk”.

Wat is het fijn dat we in deze tijd van Covid 19 verbonden zijn met elkaar.
Dat we rouw- en trouwdiensten en de zondagse Erediensten vanuit onze eigen kerk kunnen volgen via kerkomroep en YouTube.
De  totale kosten voor de kerkomroep zijn: € 15.000,00 euro.

Wij vertrouwen erop dat we na alle beperkingen straks weer gezellige evenementen mogen organiseren. Dat we elkaar weer mogen begroeten op een Braderie-rommelmarkt,  Kerstmarkt of een gezellige Bingoavond. Dat we zo weer extra inkomsten voor onze kerk mogen verdienen.

P.S.:  Mocht U nog een gift willen overmaken voor de  Crowdfunding “Samen Sterk” dan kan dat nog steeds op boven genoemd bankrekeningnummer.

Een dankbare groet van de Activiteitencommissie
 

terug