Zondag 25 apr 2021  om 09:30 Johannestsjerke, Sintjohannesga
Voorganger: Dhr. C Hoogedoorn, Amersfoort
Eredienst

Zie ook rubriek Kerkdienst online. Wie de kerkdienst thuis meebeluistert mag de collecte overmaken op NL14 RABO 0330 7005 45. Graag de datum van collecte vermelden. Uw gift wordt verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug