zondag 26 maart 2023 om 9:30 Johannestsjerke, Sintjohannesga

Eredienst
Voorganger(s): Ds. E P van der Veen, Oldemarkt

Zie ook rubriek Kerkdienst online. Wie de kerkdienst thuis meebeluistert mag de collecte overmaken op NL14 RABO 0330 7005 45 (Kerkvoogdij) en op NL11 RABO 0330700502 (Diaconie) Graag de datum van collecte vermelden. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

terug