Oppasrooster Oppasrooster

OPPASROOSTER

Wilt u tijdens de kerkdienst gebruik maken van oppas (voor kinderen van 0-4 jaar) kunt u dit doorgeven aan Mw. Geeske Otten, T. 06-57738876
                              E: Jeugdraad@pknsintjohannesgadelfstrahuizen.nl
Graag uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de dienst!

 

terug